top of page

 

 

 

                  W dniach 25-27 maja 1984 roku w Zakopanem, odbył się ogólnopolski zlot zastępów „AO 84”. Była to pierwsza tak duża impreza po wprowadzeniu stanu wojennego, zorganizowana przez niezależne środowiska harcerskie, skupiające się w niejawnej organizacji pod nazwą „Ruch Harcerski”. Zlot był podsumowaniem realizowanego przez kilka miesięcy, w trzech etapach, zadania programowego „AO 84”. Jego celem było poznanie historii początków harcerstwa polskiego i przybliżenie postaci Olgi i Andrzeja Małkowskich.

 

Organizację zlotu i przygotowanie programu powierzono środowisku zakopiańskiemu powołując na komendanta hm. Piotra Bąka, a za sprawne funkcjonowanie placu zlotowego odpowiadał hm. Jacek Chodorski wraz ze środowiskiem wrocławskim. Przygotowania do zlotu prowadzono w pełnej tajemnicy. Przekazanie informacji o dokładnym miejscu zlotu nastąpiło w systemie alarmowym w Warszawie na tydzień przed jego rozpoczęciem. Namioty rozbito na Polanie Rogoźniczańskiej koło Kir. Uczestnicy zlotu wzięli udział w całodziennej grze terenowej, wieczornej koncelebrowanej Mszy świętej na Polanie Chochołowskiej, której przewodniczył ojciec płk. Adam Studziński OP dawny kapelan pułku pancernego „Skorpion” II Korpusu PSZ, uczestnik kampanii włoskiej i bitwy pod Monte Cassino. Gawędę na ognisku na Miśkówce wygłosił hm. Stanisław Czopowicz Przewodniczący Rady Porozumienia KIHAM. 

Na zakończenie zlotu uczestnicy odwiedzili grób Olgi Małkowskiej i wystawę poświęconą twórcom harcerstwa w Muzeum Harcerskim przy Komendzie Hufca Tatrzańskiego, przygotowaną przez hm Lesława Dalla. W zlocie wzięło udział 119 zastępów m.in. z Gdańska, Poznania, Bydgoszczy, Zielonej Góry, Wrocławia, Katowic, Warszawy, Krakowa – razem ponad 600 harcerek i harcerzy. Z Bydgoszczy do Zakopanego pojechali m.in.: phm. Elżbieta Karwowska, phm. Bogusława Pasieka, pwd. Jacek Smura, dh Jacek Rutkowski. Na zakończenie naszego pobytu w stolicy Tatr odwiedziliśmy przebywającą w sanatorium dh. Joannę Rymarkiewicz.

 

hm.Bogusława Pasieka-Butkiewicz

Zlot A-O 1984

Film Harcerskiej Agencji Filmowej. Źródło YouTube – serwis internetowy.

bottom of page