Uroczystości odsłonięcia pomnika Małego Powstańca Warszawa 1983

01.10.1983

Harcerki z 44 BDH przy Pomniku Małego Powstańca.