top of page

                            W Krakowie odbywało się spotkanie Pełnomocników kręgów  KIHAM, na którym omawiano tworzenie odrębnej organizacji, niezależnej od ZHP. Na spotkaniu razem z drużynową harcerek 19PDHL, reprezentowaliśmy nasz bydgoski KIHAM.

Tematem spotkania było szkolenie finansowe, które prowadziła dh. hm. Krystyna Gorgoń. Każdy krąg otrzymał podstawową instrukcję finansową. W innym zespole dh. hm. Marek Kudasiewicz opowiadał  o metodyce harcerskiej: jak zrobić złaz zastępów, jak pracować z Radą Drużyny, jak zorganizować zimowisko, jak pracować ze stopniami i sprawnościami harcerskimi.

Wieczorem zaplanowano kominek.

Wracaliśmy w nocy 12/13 ostatnim pociągiem do Bydgoszczy. Pociąg wjechał na dworzec główny ok. godziny 7-mej. Zaskoczyła nas obecność na peronie dużej liczby ZOMOwców. Jak się okazało, nie kursowały żadne środki komunikacji miejskiej. Sypał lekki śnieg. Szliśmy przez miasto, co rusz mijając posterunki milicji i wojskowe pojazdy. Miasto powoli budziło się z niedzielnego snu. Jak się okazało po dotarciu do domów, o godz. 6.00 gen. Wojciech Jaruzelski w wystąpieniu telewizyjnym ogłosił wprowadzenie stanu wojennego.

 

hm. Piotr Grądziel

 XIII Zbiórka Pełnomocników Kraków

12-13.12.1981

bottom of page