Zbiórka pełnomocników w Warszawie

07.06.1981

               Po bardzo burzliwej zbiórce w Zakopanem, do Warszawy przyjechali pełnomocnicy Kręgów z informacjami i decyzjami swoich środowisk w sprawach zmian w zasadach porozumienia KIHAM, co dalej po wystąpieniu Zawiszaków i drużyn warszawskich z ZHP.  Odczytano list kierowany do Porozumienia przez naczelnika Szarych Szeregów  Stanisława Broniewskiego "Orszy", pełen troski po niedawnym wystąpieniu niektórych środowisk z ZHP.

Na zbiórce poszerzono skład Rady Porozumienia o nowe środowiska, oraz wybrano jednogłośnie na przewodniczącego druha hm. Stanisława Czopowicza.

W skład nowej Rady Porozumienia weszła przedstawicielka bydgoskiego KIHAM phm. Bogusława Pasieka.

Na zbiórce było obecnych 21 przedstawicieli.

Ze zbiorów archiwum KIHAM - NWH