Razem z pwd. Anią Nowak wyruszyliśmy pociągiem do Zakopanego. Po przyjeździe oczekiwał nas łącznik, który wskazał nam, jakim autobusem dojechać na miejsce zbiórki. Potem marsz w górę i po niedługim czasie byliśmy już na Rusinowej Polanie. Obrady odbywały się w pobliskim drewnianym kościele Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Jaworzyńskiej. 

 

Gospodarze przygotowali świetlicę na parterze do obrad. Były one burzliwe, bo gorącym tematem było wystąpienie lubelskiego KIHAM z ZHP i utworzenie Niezależnego Ruchu Harcerskiego. Zebrani zostali powiadomieni o decyzjach lubelskiego środowiska przez ich delegata. Dyskutowano także o zawiedzionych nadziejach po niedawnym Zjeździe ZHP. Szczególnie duże emocje towarzyszyły rozmowom na temat "ideowych inspiracji PZPR" które pozostały w dalszym ciągu w zapisach statutowych związku.

 

W trakcie rozmów zrodziły się trzy koncepcje co dalej... Pierwsza najbardziej radykalna - wystąpić z ZHP i budować nową organizację harcerską opartą na naszych instruktorach, którzy będą gwarantem wysokiego poziomu pracy wychowawczej. Druga - Porozumienie powinno pozostać w ZHP i skupić się na pracy u podstaw w drużynach i szczepach, i przygotować się na długotrwałą trudną pracę nad wewnętrznym odrodzeniem związku. Trzecia - Pozostać w ZHP i nie mieć złudzeń, że władze pozwolą na zmianę dotychczasowego modelu funkcjonowania związku.

Dyskutowano także nad przeorganizowaniem Porozumienia - padła propozycja by rozszerzyć Radę do 15-25 osób. Omówiono także rolę upoważnionych przez środowiska elektorów. Oczytano zaproszenie Społecznego komitetu budowy pomnika na uroczystość odsłonięcia Pomnika Pamięci Ofiar 1956 w Poznaniu. W związku z niedawnym zamachem na Papieża, zbiórka wysłała Ojcu Świętemu telegram z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia. 

 

W dniu następnym wypracowaliśmy nowe  formy działania Porozumienia, które delegaci zabrali do swoich środowisk.

 

30 maja uczestniczyliśmy we mszy św. w sanktuarium Matki Boskiej Jaworzyńskiej na Wiktorówkach, w intencji śp. Prymasa Harcmistrza Stefana Wyszyńskiego.  

 

 

hm.Piotr Grądziel

Z zeszytem hm.Stanisław Czopowicz, po prawej hm.Kazimierz Wiatr, hm.Krzysztof Krzyżanowski, pwd.Piotr Grądziel

(Zdjęcie opublikowane w książce "Sto lat harcerstwa" W.Hausner, M.Wierzbicki IPN 2015)

Uczestnicy zbiórki  wstrząśnięci niedawnym zamachem na Papieża wystosowali depeszę do Jego Świętobliwości o następującej treści:

VII Zbiórka Porozumienia na Rusinowej Polanie

Pełnomocnicy kregów na zbiórce kończącej obrady. Zdjęcie z archiwum KIHAM - NWH

30-31.05.1981