top of page

Krąg Instruktorów Harcerskich "Stos"

Od lewej: pwd.Bogdan Lewandowski, pwd.Dorota Barczak, dh Tomek Rumiński, pwd.Andrzej Pawlikowski, pwd. Witold Dobrzyński, pwd.Kasia Białkowska, phm.Piotr Grądziel, i dwoje instruktorów 37 ODH; phm.Tomasz Kucharzewski, pwd. Magda Rowińska. Wędrówka Kręgu po Bieszczadach sierpień 1983.

Powstanie Kręgu Instruktorów Harcerskich "Stos".

 

 

Po samorozwiązaniu bydgoskiego Kręgu Instruktorów Harcerskich im.Andrzeja Małkowskiego, instruktorzy w końcu roku 1982 założyli nowe cztery mniejsze kręgi.

Wszystkie swoimi nazwami nawiązywały do ogniska; KIH "Żagwie"(krąg instruktorski 19PDHL), KIH "Żar", KIH "Iskry" i KIH "Stos".

Za programowe fundamenty działania przyjęto "List otwarty instruktorów harcerskich ze środowiska krakowskiego" oraz całą spuściznę tak nam bliskiego KIHAM.

"Stos" skupiał instruktorów oraz harcerzy starszych na próbach instruktorskich z następujących drużyn:

 

  9 Bydgoskiej Wodnej Drużyny Harcerzy im Leonida Teligi

  9 Bydgoskiej Wodnej Drużyny Harcerek "Lotosy"

10 Bydgoskiej Drużyny Harcerzy "Zjawa" im Józefa Grzesiaka Czarnego

10 Bydgoskiej Drużyny Harcerek "Astra"

10 Bydgoskiej Gromady Zuchów "Iskierki" "Duszki"

34 Bydgoskiej Drużyny Harcerzy

17 Bydgoskiej Drużyny Zuchów

44 Bydgoskiej Drużyny Harcerzy

72 Bydgoskiej Drużyny Harcerzy

 

Pierwszymi osobami które rozpoczęły działanie w kręgu były: pwd. Ania Nowak, pwd. Ewa Kruszyńska, pwd. Dorota Barczak, org. Andrzej Pielacha, pwd. Bogdan Lewandowski, dh Bogusław Gusowski, dh Mariusz Klunder, dh Grzegorz Świtała, dh Dariusz Zaliński i pwd. Piotr Grądziel. Komendantem kręgu wybrano pwd. Piotra Grądziela, a zastępcą niezwykle utalentowaną pedagogicznie pwd. Dorotę Barczak. 

 

Oznaczeniem przynależności do kręgu była kolorowa tasiemka noszona tuż obok naramiennika drużyny. 

 

 Pierwszym programowym zadaniem kręgu było przygotowanie i przeprowadzenie kursu zastępowych dla funkcyjnych z naszych drużyn. Poza zadaniami skierowanymi do drużyn, nasi instruktorzy podejmowali działania naprawy funkcjonowania hufca. Brali udział w Koncentracji Bydgoskiej  i Chojnickiej przygotowującej do wyborów w hufcu Bydgoszcz miasto, oraz w samej akcji przejęcia władzy w radzie hufca w grudniu 1982 roku, opisanej w innym miejscu tego portalu. W  wyniku naszych działań sześcioro instruktorów z naszego środowiska weszło w skład nowej Rady hufca. Byli to Ewa Kruszyńska, Dorota Barczak, Bogdan Gusowski, Wojtek Hermanowski, Andrzej Pielacha i Piotr Grądziel. Dzięki  temu dało nam się zdobyć większość w nowej Radzie.

Po rozbiciu Rady hufca skupiliśmy się na pracy dla naszych środowisk. Była to pomoc metodyczna w zakresie prowadzenia zbiórek drużyny, a także dokumentacji potrzebnej w naszej pracy.

W maju 1985 roku braliśmy udział w jubileuszowym Złazie zastępów w Bałdach-Piec które organizowała z okazji X-lecia 37 Olsztyńska Drużyna Harcerska im Jana III Sobieskiego. 

Na początku roku 1987 intensywnie przygotowywaliśmy się do pielgrzymki Ojca Świętego. Przeprowadziliśmy dla swoich harcerzy starszych i instruktorów bieg sprawdzający umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego. W czasie pielgrzymki pełnili oni służbę w zespołach sanitarnych i służbach porządkowych w Gdańsku i Gdyni.

23 października 1987 roku instruktorzy i harcerze starsi wzięli udział we mszy świętej w kościele św. Trójcy w Bydgoszczy, podczas której poświęcono kopię sztandaru bydgoskiej "Jedynki" oraz odsłonięto pamiątkową tablicę dla uczczenia siedemdziesiątej rocznicy założenia przez Jana Wierzejewskiego 1 Bydgoskiej Drużyny Skautowej.

 

Zimą 1988 krąg zorganizował dla naszych drużyn: 9-tki, 10-tki i 34-tej,oraz zaprzyjaźnionej 95-tej zimowisko w Przyjezierzu. komendantką zimowiska była pwd. Hania Jelińska.

Wędrówka KIH Stos po Bieszczadach sierpień 1983 (Zdjęcie ze zbiorów 10BDHy)

W tym samym roku w maju  obchodziła swoje 5-lecie 9BWDHek Lotosy. Z tej okazji zorganizowano festyn w Smukale z rozmaitymi grami dla uczestników.

Wakacje 1988 zakończyły się dla drużyn kręgu wspólną wyprawą 9BWDHek, 10BDHek, 10BDHy, 34BDHy i 95BDHy w czeskie Tatry. Wyprawa zakończyła się w czeskim Popradzie.

Ostatnim znaczącym wydarzeniem odnotowanym w kronice kręgu było uczestnictwo  10 grudnia 1988 roku instruktora  naszego kręgu w X konferencji Sprawozdawczo- Wyborczej Hufca na której list otwarty w imieniu "niepokornego" środowiska odczytał pwd. Michał Butkiewicz. Reprezentantem kręgu Stos na tym spotkaniu był pwd. Maciej Borowiecki z 34 BDHy. Była to ostatnia próba środowiska reformowania bydgoskiego hufca ZHP. Jak można było się spodziewać, delegaci na konferencję nie podjęli nawet próby dyskusji nad propozycjami, które były zawarte w liście otwartym.  Wiosną 1989 roku wszystkie drużyny skupione w Kręgu, po opłaceniu składek, wystąpiły ze Związku Harcerstwa Polskiego.

 

Przez cały okres od roku 1983 do 1989 współpracowaliśmy z naszymi przyjaciółmi ze środowisk Ruchu z Olsztyna i Torunia. Wspólnie podejmowaliśmy trud organizacji Białej Służby w 1983, 1987 i 1991. Organizowaliśmy się w czasie wypraw na Zloty O-A 84, Szczawa 84 i 75-lecia. W tym okresie dla Olsztyna, Torunia i Bydgoszczy powołaliśmy wspólną komisję na stopień HO-Wędrowniczki która funkcjonowała do momentu powołania ZHR.

Bieg HO-Wędrowniczki 1988 r. Komisja stopnia RHR: phm. Bogusia Pasieka (Bydgoszcz), phm Jacek Podolski (Toruń), phm. Tomasz Kucharzewski (Olsztyn)

Odbyliśmy z przyjaciółmi z 37ODH im. Jana III Sobieskiego z Olsztyna wspólne wędrówki po Bieszczadach, a w latach następnych po Górach Świętokrzyskich. W kilku kolejnych latach gościliśmy na obozach 37-ej. W roku 1985 funkcję komendanta kręgu objął wywodzący się z 37 ODH phm.Tomasz Kucharzewski. W roku 1983 kiedy komisja Instruktorska rozprawiała się z niepokornymi instruktorami  KIHAM  z Torunia, za tzw."łamanie świeckości związku", byliśmy obecni na sali asystując im w tych trudnych chwilach. Osobną piękną kartą jest współpraca z instruktorkami i instruktorami z  HKI Kuźnica i  HKI Zarzewie. 

Przyjaźnie, które zrodziły się  w tamtym czasie,  mimo upływu przeszło trzydziestu lat, trwają do dnia dzisiejszego.

 

Kolejnymi komendantami kręgu byli: phm. Piotr Grądziel, pwd. Katarzyna Białkowska, pwd. Bogdan Lewandowski,  phm. Tomasz Kucharzewski, pwd. Hanna Jelińska, pwd. Tomasz Grądziel.

 

 

Na podstawie zapisów z kroniki opracował hm. Piotr Grądziel

Wędrówki 10BDHek, 10BDHy i 37ODH Góry Świętokrzyskie - św.Krzyż 28.08.1986 (Zdjęcie ze zbiorów 10BDHy)

Wyjazd Kręgu na spotkanie w ośrodku  ZHP w Perkozie. Zima/1983/84. (Zdjęcia  ze zbiorów Wojtka Hermanowskiego)

1.Na siedzeniach pasażerów od lewej: Ewa Kruszyńska, Grażynka Kwiatkowska,        2. Pasażerowie jak na zdjęciu obok, kierowca Wojtek Hermanowski

   Obok kierowcy Dorotka Barczak i kierownik Andrzej Pielacha

bottom of page