XII Zbiórka Porozumienia Gdańsk

20-22.11.1981

Przekazanie flagi zlotowej  warszawskiemu KIHAM. Przekazuje komenda zlotu: hm. Ryszard Wcisło, hm. Wiesława Stojek, hm. Wojciech Wróblewski. Zdjęcie z archiwum Zespołu Historycznego ZHR Bydgoszcz

Plan zbiórki pełnomocników był bardzo napięty. Spotkanie rozpoczęto o godzinie 10.00 apelem, następnie uczestnicy zwiedzali wystawę przygotowaną przez trójmiejskie środowisko nt. 70-lecia harcerstwa,  zabytki starego miasta oraz złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym śmierć gdańskich stoczniowców.

Po wycieczce zaczęły się prace w zespołach programowych nt. finansów, planu działań na najbliższą przyszłość, wydawnictw, drużyn starszoharcerskich oraz Pogotowia Zimowego.

O godzinie 20-tej rozpoczął się kominek w sali gimnastycznej, na którym prócz piosenek były gawędy, opowieści p. Szablewskiej, przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" o dniach strajku w stoczni. Następnie  dh. hm. Ryszard Wcisło prezentował i komentował  film ze zlotu 70-lecia w Krakowie. Ognisko dopełniło odsłuchanie gawędy dh. Stanisława Broniewskiego "Orszy"  z taśmy magnetofonowej  o postawie instruktorskiej, Prawie i Przyrzeczeniu harcerskim.

Do zebranych list z życzeniami owocnych obrad wystosował biskup gdański ks. Lech Kaczmarek.

W czasie zbiórki delegaci wzięli udział w apelu pod Pomnikiem Stoczniowców. Po złożeniu kwiatów, Krąg Krakowski przekazał Kręgowi Warszawskiemu flagę Zlotu 70-lecia harcerstwa. 

Na zbiórce było obecnych troje przedstawicieli naszego Kręgu; hm. Mariusz Dopierała, phm. Bogusława Pasieka i pwd. Alicja Polewska.