V Zbiórka Porozumienia w Warszawie

14-15.03.1981

Uczestnicy zbiórki przed Pałacem Kultury w którym odbywał się VII Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego.  Zdjęcie z archiwum Zespołu historycznego ZHR Bydgoszcz

Równolegle z obradami VII Zjazdu ZHP obradującego w Sali Kongresowej  odbywała się V Zbiórka Porozumienia KIHAM.

Obrady ok.140  delagatów kręgów odbywały się w sali amfiteatralnej na VIII piętrze Pałacu Kultury i Nauki. Zebrani na zbiórce instruktorzy wystosowali do obradujących w Pałacu Kultury i Nauki  list w którym życzą Zjazdowi pomyślnych obrad i odwagi w podejmowaniu decyzji, które będą miały wpływ na reformowanie Harcerstwa. W liście wzywaliśmy władze do określenia się przez ZHP jako organizacji wychowawczej, niepolitycznej, niezależnej od jakichkolwiek organizacji społecznych i partii politycznych, uznania pełnej tolerancji światopoglądowej, dobrowolności w przynależeniu do ZHP, statutowego uznania Prawa Harcerskiego za fundamentalny wzorzec. Wzywaliśmy Zjazd do zagwarantowania rzeczywistej demokracji w Związku.

W liście znalazły się także postulaty uznania prawa poszczególnych środowisk do własnych rozwiązań metodycznych i programowych oraz uznania w ZHP rzeczywistej więzi z całą, sięgającą 1911 roku tradycją Harcerstwa.

Prócz postulatów w liście znalazły się także słowa krytyki za dotychczasowe dwuznaczną postawę władz która nie podjęła żadnych poważnych decyzji mających reformować Związek.

 

W czasie obrad Zbiórki dało się wyczuć napięcie związane z oczekiwaniami środowisk na realne zmiany.

 

Bydgoski KIHAM wysłał do Warszawy kilkunastoosobową reprezentację w której skład wchodzili: hm.Mariusz Dopierała, phm. Bogusława Pasieka, phm. Jerzy Tomasik, pwd. Krzysztof Stefanowicz, pwd.Piotr Kleman, pwd. Piotr Grądziel, org. Jacek Tomczak, Magdalena Glesmer, Elżbieta Rakowska,Małgorzata Kruczkowska, Barbara Donat, Alicja Cyrankowska, Maciej Jędraszczyk i Andrzej Frasz. Po południu delegacja złozona z harcerek i harcerzy bydgoskiego KIHAM wzięła udział w uroczystościach  na Powązkach przy grobie hm. Aleksandra Kamińskiego w trzecią rocznicę jego śmierci. Głos zabrała żona Aleksandra Kamińskiego, która w kliku słowach przypomniała sylwetkę sojego męża.

Swoją obecnością w czasie wieczornego kominka w Liceum im. M.Konopnickiej zaszczycili nas hm.Stanisław Broniewski "Orsza" - Komendant Szarych Szeregów oraz Pani Anna Walentynowicz. 

 

Niestety VII Zjazd nie spełnił naszych oczekiwań. Połowiczność rozwiązań które przyjęto nie dawała gwarancji szybkich i  głębokich zmian.

W czasie obrad konfiskowano kolportowane przez Porozumienie KIHAM materiały z programem i odezwą do delegatów. 

 

 

hm.Piotr Grądziel

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom